Täisdigitaalne viljavedu 2022 aastal Waybilleriga

Jahvataja OÜ täisdigitaalne viljaterminal
Sellest aastast rakendab Jahvataja OÜ koostöös Waybilleriga täisdigitaalse viljaterminali. Lisaks on Põllumeeste Ühistu KEVILI terminalides Roodeväljal ning Rõngul sisseviidud olulised muudatused, millest rääkisime  20.04 veebiseminaril.

Jahvataja OÜ

Jahvataja OÜ tegeleb teravilja- ja kaunviljakasvatusega ning paigaldas endale automaatkaalu kauba saatmiseks ning vastuvõtuks. Lisaks automaatsele kaalumisele liidestati ka süsteemi külge ka laohaldussüsteem, millega on laoseis nähtav reaalajas kõigile Jahvataja OÜ koostööpartneritele.

Waybillerit rakendades näeb Jahvatajas protsess välja järgmine:

Esialgu teeb klient Waybilleris iga koorma kohta veotellimuse, kus lähtekohaks on valitud kaalu asukoht ning sihtkohaks enda lõppkliendi asukoht. Sisseveo puhul on oluline, et e-veoseleht oleks kindlasti olemas. Seejärel saab autojuht koorma peale ja sõidav Jahvataja terminali. Jahvatajasse jõudes sõidab veok esmalt esimest korda kaalule, et ära kaaluda koormaga veok ning seejärel võetakse proov. Kui kõik klapib, kallatakse koorem maha, tehakse tühikaalumine ning veok võib lahkuda.

Väljaveo puhul loob Jahvataja OÜ veotellimuse. Juht, kes saab veotellimuse kätte, teeb terminalis tühikaalumise, laeb kauba peale ning sõidab teist korda kaalule, et ära jaalude täiskoormaga veok. Veokijuhile kuvatakse Waybilleris reaalajas stabiliseerunud kaalunäitu ja ta saab selle seal kinnitada. Kohale jõudes ning pärast koorma maha laadimist märgib veokijuht rakenduses, et koorem jõudis kohale.

Lisaks autonoomsele kaalumisel lõi Waybiller lisaks lihtsa laohalduse, mis võimaldab reaalajas jälgida kui palju kaupa ladudes on. Jahvatajal on võimalik näha kõikide enda ladude kohta kokku ülevaadet ning näha ka klientide kaupa. Laoseisu on võimalik eksportida Excelisse. Laoseisuna näidatakse alati kuiva vilja näitu ning laoseis muutub automaatselt päritud kaalude ja valemi järgi.

Põllumeeste Ühistu KEVILI

Roodevälja ja Rõngu terminalid on suurimad ja kaasaegseimad põllumeeste endi poolt rajatud viljaterminalid Eestis. Terminalid mahutavad kokku ca 100 000 tonni vilja ja mõlemad kuivatid suudavad kuivatada 75 tonni tunnis. Terminalides asuvad Eesti kaasaegseimad laborid, mis teevad viljaproovide kiiranalüüsi mõne hetkega. Ühes terminalis suudetakse vastu võtta maksimaalselt kuni 400 tonni vilja tunnis ehk ca 16 veoautot (Allikas: KEVILI koduleht).

Praegune toiming näeb ette, et veok sõidab e-veoselehega terminali, kus teostatakse kaalumine ja proov samal ajal (kaalu peal). Seejärel märgib veokijuht Waybilleris saatelehe sihtkohta ning leht võetakse Kevili poolt manuaalselt vastu.

Protsess juba üldpildis toimib, kuid muutub Roodevälja ja Rõngu manuallne kaalude sisestamine ning lisatud on numbrilugemiskaamerad, et saaks automaatselt kaalumist teostada.

Uus protsess sisseveo puhul autojuhi vaatest näeb välja nii, et juht liigub veokiga kaalule, vajutab nuppu ja veoseleht liigutatakse automaatselt keskkonda. Seejärel võetakse proov, juht sõidab edasi ning ootab tulemust. Kui kõik on korras, antakse luba kaup maha valada ning juht sõidab teist korda kaalule, kus kaal saadetakse otse Waybillerisse ja iseteenindusse.

Väljaveo puhul seisneb erisus selles, et ühel veokil saab olla üks aktiivne veotellimus. Esmalt kaalutakse tühikaal, seejärel laetakse kaup peale, tehakse teine kaalumine täiskaalu mõõtmiseks ning juht võib sõita sihtkohta. Transpordihinnad arvutatakse automaatselt.

Waybiller ja viljavedu 2022 aastal

Screenshot 2022 03 12 at 15.10.05 3Oleme välja töötamas uut vaadet autojuhtidele, tehes rakenduse kasutajasõbralikumaks ning mugavamaks. Muutunud ontöölaud ja veotellimuste juures kuvatakse nüüdsest saatelehti.

Lisaks on läbi läinud oluline seadusemuudatus, mille järel on isikukoodide märkimine kohustuslik! Soovitame enne viljahooaja algust kindlasti üle vaadata, et töö sujuks ning inimesed ei istuks väravate taga tollis kinni. Esimeses järgus puudutab see justnimelt autojuhte.

Kui soovid teada kuidas saaksid oma ettevõttes e-saatelehti kasutama hakata või sul on liidestada kuivatid või kaalud, kirjuta meile aadressil waybiller@waybiller.com või helista numbrile +372 699 1636.

Edukat viljahooaega kõigile!