Säästlik transport teedeehituses – miks ja kuidas?

Kas teadsid, et transporditööstus on üks maailma peamisi keskkonnareostuse allikaid? Näiteks Ameerika Ühendriikides moodustab transport lausa 30% kogu kasvuhoonegaaside emissioonist. Sealjuures oleme transpordi säästlikkusest rääkides harjunud mõtlema näiteks reisijateveole või ühistranspordi eelistamisele ning kauba- või materjalivedu jääb pigem tahaplaanile. Käesolevas artiklis räägime, kuidas teedeehituses materjalivedu säästlikult korraldada ning kes sellest võidab. 

Pea igas sektoris võivad säästlikke põhimõtteid juurutada mitmed erinevad pooled. Alates riiklikest või rahvusvahelistest regulatsioonidest ning standarditest, lõpetades lõpptarbijate ootustega. Kõige olulisemaks jõuks on aga innovaatilised ettevõtted, kes mõistavad, et säästlikud ning kaasaegsed praktikad on kõigele lisaks ka tuntav konkurentsieelis. Erinevalt pealesunnitud nõuetest õpivad ülejäänud ettevõtted neilt valdkonnaliidritelt siis täiesti vabatahtlikult. 

marcin jozwiak kGoPcmpPT7c unsplash scaled

Teedeehituse materjalivedu on väljakutse omaette

Transpordisektori puhul on kõige selgem mõju kütusekulu ning emissioonid, lisaks müra, liiklusohutus, vibratsioon jmt. Samas on teedeehituse materjalivedu üks keerulisemaid protsesse, mille logistikat optimaalsemaks ning säästlikumaks muuta. 

  1. Iga ehitusobjekti asukoht on uus, ajutine ning tagatipuks ajas muutuv – ja nõuab iga kord uut logistikaplaani. 
  2. Ehitusobjektidele transporditakse palju materjali, aga ebaregulaarselt, sest materjalivajadus sõltub ehitusfaasist. 
  3. Tegevustel on kindel järjekord ning kui üks tegevus hilineb, hilinevad ka kõik järgnevad. Seetõttu on eriti oluline, et kõik materjalid saabuks objektile täpselt õigel ajal, koguses ning järjekorras. 
  4. Ehitussektor on killustunud, mistõttu tegeleb ühe objektiga palju erinevaid ettevõtteid, alltöövõtjaid, tarnijaid jne. Neil kõigil on erinevad tööpraktikad, andmete haldamise viisid jmt, mis muudab omavahelise koordinatsiooni keeruliseks. 

Tulemuseks on suur hulk veoseid ning veokite ebaefektiivne kasutus. Tarneahelate vähese planeerimise ning infovahetuse tõttu saadetakse objektile liiga palju veokeid, samas ei pruugi materjaliveos ikkagi õigeks ajaks kohale jõuda, mis tekitab üleüldiseid viivitusi kogu projektis. 

Seega on teedeehituse materjaliveos peamiseks ressursside kokkuhoiukohaks võimalikult optimaalne veoste ajastus ning marsruudi valik objektile. See aitab säästa nii loodust, kütust, ettevõtete raha kui kõigi osapoolte aega.

bernd dittrich eCc7FjMoR74 unsplash scaled

Teedeehituse säästliku logistika lahendus on ootamatult lihtne

Kuidas seda aga kõige lihtsamalt ning kiiremini korraldada? Kõlab nagu tarvis oleks suuri investeeringuid või keerukat rätsepatööna loodud tarkvaralahendust. 

Vastus võib olla ootamatult lihtne: e-veoselehed. Waybilleri e-veoseleht on tark lahendus, mis lööb teedeehituse materjaliveos kaks kärbest ühe hoobiga. Esiteks muudab see veosega seotud asjaajamise paberivabaks, teiseks võimaldab veost jälgida reaalajas, salvestab teekonna ning andmeid saab hiljem täpselt analüüsida. Nii veoselehe loomine kui veose jälgimine toimub lihtsalt juhi nutiseadme kaudu. 

Waybiller on alternatiivne lahendus teedeehituses, et vähendada keskmise suurusega ja raskeveokite kütusekulu. Kõik osapooled näevad veoste infot reaalajas, mis aitab planeerida efektiivsemaid marsruute nii distantsi kui ummikute vältimise mõttes. Samuti aitab see veoste saabumist täpsemalt ajastada. Juba toimunud veoste andmeid saab lihtsalt analüüsida ning protsesse veelgi parandada. 

Ilmselt mäletavad paljud hiljutist juhtumit Harku suusaradadel, kui eksinud raskeveok jõudis üles künda 1,7 kilomemetrit metsaradu, enne kui lõplikult kinni jäi. Teedeehitusel võivad väikesed külateed olla juhtidele sama keeruline pähkel kui Tallinna lähiümbrus poolakale. Waybiller aitab kiirelt tuvastada, kui veos on kuskile valesse kohta rändama läinud ning juhile saab eksimusest kohe teada anda. 

Kokkuvõttes väheneb aja- ja kütusekulu ning ooteaeg kõigi osapoolte jaoks – nii veoki roolis kui ehitusobjektil. 

Kui ka sina soovid juba sel teedeehitushooajal materjaliveo uuele tasemele viia, kirjuta meile waybiller@waybiller.com või helista numbril +372 5397 0000.