De estiske Skype-pionerene har investert i en papirløs fremtid

Den estiske startupen Waybiller har planer om å gjøre logistikk over hele verden papirløs og kungjorde en investering på 500 000 euro. Investeringen ble gjort av Ambient Sound Investments (ASI), et investeringsselskap eid av medgründere av Skype, noe som viser tegn på stor tilit til selskapet.

Waybillers mål er å gjøre logistikken helt papirløs: Bedrifter kan flytte sine fraktbrev på papir til en digital plattform, altså flytte deler av arbeidet til en mobilapp. „Hver dag skrives det ut millioner av fraktbrev på papir rundt om i verden som kan erstattes av en digitalløsning. Med det kan man spare både penger og miljøet. I godstransport bransjen, skogbruket og landbruket betyr innovasjonen som Waybiller tilbyr, kostnadsbesparelser, tidsbesparelser på administrativt arbeid og færre problemer med levering og mottak av varer, sier Ivar Merilo, medgründer av Waybiller.

Nesten 6000 selskaper fra Estland har tatt i bruk Waybiller og selskapet utvider nå til Skandinavia. Tauno Tats, administrerende direktør i Ambient Sound Investment, som nnå investerer i selskapet spår stor framtid for Waybiller. „Waybiller som har vunnet hjertene til flere store aktører som Nordecon og TREV-2, har klart markert seg i Estland. Vi har tro på at en like stor suksess  i Skandinavia, og dette er bare begynnelsen,» fortalte Tats om selskapets planer. 

Waybiller, vokste ut av Thorgate, som fokuserer på å utvikle digitale produkter, fikk denne nye investeringen i den andre investeringsrunden. Ifølge Raido Pikkar, styreleder i Thorgate Group, er investeringen et tegn på stor tillit. „Ambient Sound Investments har vært en av hoveddriverne for det estiske startup-miljøet, der de historisk har investert, finnes det ofte mer enn førsteinntrykket viser,» bemerket han.

Ifølge Pikkar har Thorgate og ASI sine røtter i det samme digitale økosystemet. „Samtidig tør vi begge å satse på tradisjonelle områder – å gjøre langsiktige strategiske investeringer.“

Thorgate er et selskap som primært fokuserer på digital produktutvikling, med venturekapitalselskapet Thorgate Ventures som investerer i og utvikler oppstartsbedrifter som Waybiller.