Kunda sadam digitaliseeris autokaalud

Kunda sadamas toimub ööpäevaringne autonoomne kaalumine läbi digitaliseeritud autokaalude. 

Ülevaade

Kunda sadam on aktiivne regionaalne kaubasadam Soome lahes, Toolse neeme ja Ulluneeme vahel paikneva Kunda lahe lõunarannikul. Alates 2019 veebruarist teostab Kunda Sadam AS ise kaupade laadimisoperatsioone sadamas ja puiduterminalides ning tegutseb kinniste ladude pidajana.

Tähtsaimad ekspordiartiklid on paberipuu, hakkepuit, saepurugraanul, turvas, agrokaubad ning impordiartiklid killustik ja saepalk. Sadam käitleb ka Kunda ja lähikonna tehaste poolt imporditavaid tooraineid ja eksporditavaid toodanguid.

Sadamateenuseid osutatakse sadamas ööpäev läbi, käideldakse erinevaid puiste- ja üldkaupu ning vedellaste. Kauba kaalumisteenust osutatakse  autonoomse autokaaluga.

Samuti ehitas Kunda Sadam välja kaks hektarit laoplatse ja kolmanda kinnise lao.

 

Vajadused enne Waybillerit

 • Saada lahti kaalukaartidest
  • Pidev kaalukaartide kaotmine või valede kaartide kasutamine
 • Elimineerida manuaalne andmete sisestus, et aruannete kirjutamine oleks lihtsam
 • Vajadus pakkuda 24/7 autonoomset kaalumisteenust pani otsima uusi võimalusi ja teenusepakkujaid

 

Kuidas Waybiller aitas?

Koostöös Waybilleriga ehitati üles uus logistika planeerimissüsteem. Süsteem jaotati kaheks: kauba väljavedu ja sissevedu.

Kauba väljavedu:

  1. Klient teeb Waybilleris iga koorma kohta veotellimuse, kus lähtekohaks valib Kunda Sadama ning sihtkohaks enda lõppkliendi. Kohustuslikeks väljadeks tellimuse sisestamisel on veo kuupäev, lähtekoht (väljaveo puhul Kunda sadam), sihtkoht, sortiment, veofirma, autojuht ja veok. Veotellimuse kohta edastatakse veofirma e-mailile teavitus. Veofirma saab lisada veotellimusele veoki ja autojuhi või saab juba lisatud veokit ja autojuhti muuta.
  2. Veokijuht logib Waybillerisse enda kasutajaga sisse, avab loodud veotellimuse ja märgib, et alustab sõitu Kunda Sadamasse kauba laadimiseks.
  3. Veokijuht sõidab sadamas esmalt esimest korda kaalule, et kaaluda ära tühi veok. Veokijuht skänneerib enda telefoniga kaardilugeja kõrval olevat koodi, mille järel tehakse kaalupäring ning vastuseks saadakse stabiliseerunud tühikaal. Et iga kord ei peaks tühikaalu kaalumas käima, siis on lisaks nupp “Võta tühikaal eelmiselt kaalumiselt”, mille järel saadakse tühikaal eelmiselt veoselehelt.
  4. Veokile laetakse kaup peale (enamikel juhtudel otse laevast).
  5. Seejärel sõidab veok teist korda kaalule, et kaaluda ära täiskoormaga veok. Autojuht skänneerib enda telefoniga kaardilugeja kõrval olevat koodi, mille järel tehakse päring kaalu ning vastuseks saadakse stabiliseerunud täiskaal. Seejärel luuakse veokile Waybilleris automaatselt e-veoseleht. E-veoselehele pääsevad läbi Waybilleri ligi kõik veoga seotud osapooled – Kunda Sadam, veofirma ja klient. Kõikidest väljunud e-veoselehtedest saab võtta ka aruande. Edasi sõidab veok lõppkliendi juurde.
  6. Lõppkliendi juures valab veok koorma maha ja veokijuht märgib Waybilleris, et koorem jõudis kohale. Vajadusel saadetakse e-veoseleht ka kliendile ja veofirmale PDF kujul e-mailile.

Kauba sissevedu:

  1. Klient peab kauba sisseveoks olema Waybillerisse teinud veotellimuse. Kohustuslikeks väljadeks tellimuse sisestamisel on veo kuupäev, lähtekoht, sihtkoht (sisseveo puhul Kunda sadam), sortiment, veofirma, autojuht ja veok. Lisaks on võimalik sisestada koormate arvu – see võimaldab sama tellimust lihtsasti mitu korda kopeerida. Seejärel edastatakse veotellimuse kohta veofirma e-mailile teavitus. Veofirma saab lisada veotellimusele veoki ning autojuhi (kui määramata) või saab juba lisatud veokit ja autojuhti muuta. 
  2. Veokijuht suundub seejärel koormat peale võtma. Selleks tuleb tal esmalt logida Waybillerisse enda kontoga sisse ning seal märkida, et hakkas sõitma lähtekohta.
  3. Järgnevalt sõidab veok kliendi juurde ja laeb koorma peale. Ta saab käsitsi koguse sisestada ning kinnitada või tuleb see automaatselt (nt KEVILI terminalide puhul). Seejärel luuakse veokile automaatselt e-veoseleht koos kaaluga. E-veoselehele pääsevad läbi Waybilleri ligi kõik veoga seotud osapooled – klient, veofirma ja Kunda Sadam.
  4. Veok sõidab sadamasse ning autojuht märgib kohale jõudes, et on jõudnud sihtkohta.
  5. Sadamasse jõudes sõidab veok esmalt esimest korda kaalule, et kaaluda ära täiskaal. Autojuht skänneerib enda telefoniga kaardilugeja kõrval olevat koodi, mille järel tehakse kaalupäring ning vastuseks saadakse stabiliseerunud täiskaal.
  6. Veokilt laetakse kaup maha. Kunda sadamas enamikel juhtudel otse laeva.
  7. Seejärel sõidab veok teist korda kaalule, et kaaluda ära tühikaal. Autojuht skänneerib enda telefoniga kaardilugeja kõrval olevat koodi, mille järel tehakse kaalupäring ning vastuseks saadakse stabiliseerunud tühikaal. Et iga kord ei peaks tühikaalu kaalumas käima, on lisaks nupp “Võta tühikaal eelmiselt kaalumiselt”, mille järel saadakse tühikaal eelmiselt veoselehelt. 

 

Tulemused

Tänu Waybillerile on Kunda sadamas kasutusel uus logistika planeerimissüsteem. 

 • Oluline võit andmete sisestamisel – ühe ööpäevaga on andmed koos
 • Kogu informatsioon on jälgitav reaalajas
 • Kauba välja- ja sissevedu toimub autonoomselt läbi Waybilleri tarkvara. 
 • Kaalumine toimub läbi rakenduse reaalajas.
 • Veoselehed on täielikult digitaliseeritud.
 • Võimalus pakkuda ööpäevaringset autonoomset kaalumisteenust.
 • Väga paljud puistekaupade vedajad kasutavad juba Waybillerit ja nende elu Kunda Sadamas muutus oluliselt lihtsamaks.
 • Waybillerisse saab veotellimusi saata ka läbi kolmandate infosüsteemide, kui kellelgi on endal juba veotellimuste süsteem olemas.
 • Kunda Sadama kliendid saavad automaatselt osa Waybillerisse lisanduvatest funktsionaalsustest

Tulevikus plaanitakse lisada Waybilleri kasutusjuhend oma kodulehele, et süsteemi kasutamine oleks lihtsasti ligipääsetav ja arusaadav kõigile.

“Waybilleri kasutusele võtmisega tekkis oluline ajaline võit andmete sisestamisel: see, mis varem võis aega võtta päevi, on nüüd ühe ööpäevaga koos. Lihtsamaks muutus nii meie kui ka meie klientide töö, kuna 24/7 töötava sadama puhul on suureks abiks reaalajas informatsiooni jälgimine.”

Jaanus Saame, terminaliteenuste juht