Kultuur digirevolutsiooni läbiviivas logistika start-upis – kellele ja milleks?

2017. aastal sündis IT-arendusettevõtte Thorgate arendajate peas mõte luua veoselehtedele digitaalne lahendus. Waybilleri tuumiktiim on väike – digitaalset revolutsiooni viivad läbi seitse inimest. Kuidas aga sellises sektoris ja start-upis ühtset kultuuri leida?

Mis on ettevõtte kultuur?

Igal ettevõttel on oma kultuur. Enamasti loetakse sinna sisse inimeste tööeetikat, ellusuhtumist, ambitsioone, iseloomuomadusi jne. Kultuur on see, mis toob inimesi positsioonidele, annab märku töökeskkonnast ning sellest, kui palju on töötajal võimalik areneda. Kultuuri loovad meeskonnast kõik inimesed töötajatest juhatajateni – sarnaseid inimesi värvates, üksteist tagant utsitades ning ühiseid väärtusi esile tõstes. 

Väärtused annavad mõista, milliste inimestega on ettevõttesiseselt tegu. Need annavad mõista, mis on oluline – millele pannakse igapäevaselt rõhku. Väärtused on lõpuks see, kuidas me ise käitume ning mille juurde me alati tagasi tuleme, olenemata läbikukkumistest või apsakatest. Kokkuvõtvalt defineerivad väärtused kogu ettevõtte kultuuri – ettevõte, mis lubab oma töötajatele ja klientidele ausat ning läbipaistvat suhtumist, ei saa käituda vastupidi. Vastasel juhul kannatab ettevõtte maine, töötajate rahulolu ning kõik muu seonduv. Seega võib julgelt öelda, et kultuur defineerib nii väärtused kui ka ettevõtte maine.

Culture

Waybilleri näol on tegu Thorgate’i tütarettevõttega, mistõttu Waybilleri kultuur on paljuski läbipõimunud ning sarnane Thorgate’i kultuuriga. Me peame oluliseks usaldusväärsust ning tiimitööd, mida rakendame nii ettevõtte siseselt kui ka klientiega suheldes. Lisaks on sarnaste väärtuste hulgas leidlikkus, edasipüüdlikkus ja avatud meel.

Waybiller on igapäevaselt edasi arenev ettevõte. Mida suuremaks kasvavad meie kliendid, seda rohkem tuleb ka meil endal pingutada, et taset hoida. Selleks, et seda teha, peab ettevõttesiseselt pidama meeles ühist eesmärki – pakkuda klientidele digitaalset lahendust. 

Ettevõtte kultuur kui pusle

Loomulikult ei tähenda sarnaste inimeste värbamine seda, et kõik oleksid alati samal meelel või sama lahendusega platsis. Ühtse pildi loomisel on erinevate vaatenurkade olemasolu ääretult oluline – vastasel juhul tervet pilti ei näegi. Ettevõtte kultuur on kui pusle, mille pilt võib ajaga muutuda või täienduda. Missioon, kliendid, partnerid ning tiim on tükid ja väärtused on juskui ühenduslülid erinevate tükkide vahel, mis kokku teevadki kogu pildi.

Untitled design

Waybilleri tiim võib pealtnäha tunduda üpriski erinev – küll aga jagavad kõik sarnast missiooni ja väärtusi. Kui küsida tiimilt, millisena nad tiimi ise näevad, on vastused kõigil üsna sarnased ning puslet ühendavad järgmised väärtused:

Ausus ja läbipaistvus – oma klientidega ning omavahel suheldes peame oluliseks ausust. Selleks, et pakkuda usaldusväärset teenust, on vaja teada, kus tuleb sein ette ning mida teha selleks, et sellest üle saada. Sarnaselt ka omavahel erimeelsusi lahendades – kommunikatsioon ei tööta, kui see pole aus.

Kirg ning edasipüüdlikkus – me teame, et see, mida me pakume teeb inimestel elu lihtsamaks. Me ise usume oma tootesse ning teeme kõik selleks, et me oleks turul parimad. Lisaks oleme ka ise pidevas arengus, et trendidega kaasas püsida ja ettevõttesiseselt areneda.

Pikaajaline ning kasvule suunatud strateegia – Waybiller sai alguse hackatonist, mil Thorgate’i arendajad leidsid, et turul on üks auk täitmata. Küll aga tehti eeltööd pikalt selleks, et mõista turu vajadusi ning omadusi: mida pakkuda, kellele ja millal?

Uudishimulik ning innovatiivne – selleks, et Waybiller kasvaks ning areneks on vaja, et toote kallal töötaks inimesed, kellele on oluline Waybilleri areng. Waybiller areneb seda kiiremini kui innovatiivsed on tema inimesed.

Kannatlik ja kohanemisvõimelineStart-up kultuur üldiselt on kiire ja hektiline. Sealjuures on oluline, et inimesed jääksid rahulikuks ning suudaks olukordadega kiirelt kohaneda. Head asjad võtavadki vahel rohkem aega ning Waybiller tahab anda endast kindlasti kõige parem.

Inimestelt inimestele – päeva lõpuks on Waybilleri eesmärk teha inimeste elu lihtsamaks. Tuleb mõista vajadusi, neid kaardistada ning lahendada. Waybilleri tiim teeb igapäevaselt tööd selle nimel, et Waybiller oleks kättesaadav kõigile, igal ajal ja igas kohas.

Untitled design 1

Ei öelda asjata, et ettevõtte kultuuri loovad inimesed. Igaüks toob kaasa oma harjumused, väärtused, vaatenurga ning vajadused ja koos tehakse tööd ühise missiooni nimel. Waybilleril on käsil korralik kasvamine – otsime oma tiimi lisa, et meil oleks võimalik eesmärke paremini saavutada. Kui tunned, et sa võiksid olla osa meie väiksest, aga visalt kasvavast tiimist, siis tule astu kampa! Vabad positsioonid leiad aadressilt resources.waybiller.com või saada CV koos motivatsioonikirjaga otse jobs@waybiller.com