Waybiller säästää aikaa YIT Eestin Rail Baltica -hankkeessa

Rakennusyhtiö YIT Estonia käyttää Waybillerin digitaalisia rahtikirjoja Rail Baltic -hankkeessa.

Rakennusliike AS YIT Eesti käyttää Waybillerin digitaalisia rahtikirjoja Rail Baltica -yhteishankekohteissa Baltian maissa. Rail Baltica yhdistää Viron Keski- ja Länsi-Euroopan maihin ja tarjoaa matkustajille ja tavaroille uuden, nopean ja nykyaikaisen reitin pohjoisesta etelään ja päinvastoin.

YIT Viron Rene Oese nostaa esiin tärkeimpiä etuja:

  • Raporttien haku on helppoa: ylipainon seuranta on kätevää ja määrät kirjataan 
  • Suurin etu on ajansäästö – viikkoraportin voi ladata muutamalla klikkauksella, eikä käsittelytapa ole edes verrattavissa paperisten raporttien käsittelyn kanssa. 
  • Yllättävät tapahtumat – reaaliaikainen yleiskatsaus antaa varmemman tunteen siitä, että työ kohteissa sujuu moitteettomasti

”Luota, mutta varmista”

AS YIT Eesti on yksi Viron johtavista rakennusalan yrityksistä, joka kuuluu vuodesta lähtien 1991 toimineeseen Suomen suurimpaan YIT-rakennuspalvelukonserniin. AS YIT Eestin päätoimialat ovat asuntojen, liiketilojen ja julkisten alueiden kehittäminen ja rakentaminen sekä infrastruktuurin rakentaminen. Johtavan infrastruktuurirakentaja YIT Eestin toimiala on teiden, siltojen, rautateiden, satamien ja muiden laitosten rakentaminen. YIT Eesti rakentaa parhaillaan Rail Baltica -hankkeessa ekokanavia ja ylikulkusiltoja. YIT käyttää Waybillerin sähköistä rahtikirjaa materiaalimäärien seurantaan. 

Näin suuressa projektissa voi tapahtua kaikenlaisia odottamattomia asioita. YIT:n Rene Oese vahvistaa, että reaaliaikainen näkymä antaa luotettavamman käsityksen hankkeen etenemisestä. ”Luota, mutta varmista” on lause, joka tulee hänen suustaan useaan otteeseen.

Kuten useimmat virolaiset yritykset, YIT käytti paperisia rahtikirjoja ennen Waybilleriä. YIT Eesti käyttää sähköisiä rahtikirjoja kahdessa hankkeessa: Rail Balticissa ja Euroopan liikenneverkostoon (TEN-T) kuuluvan tieosuuden uudistustöihin Narvassa. Sähköiset rahtikirjat ovat saaneet myönteistä palautetta jo nyt, kun hankkeet ovat vielä täydessä vauhdissa. Sähköisestä rahtikirjasta jää jälki kaikille osapuolille, eikä sitä voi ”kadottaa”, toisin kuin papereita. Rene myöntää, että paperisia rahtikirjoja tehdään edelleen, mutta ne ovat melko harvinaisia ja niitä käytetään valvontatarkoituksiin. 

Rene mainitsee suurimmaksi hyödyksi ajansäästön – ei tarvitse istua ison paperikasan ääressä tekemässä viikoittaista yhteenvetoa, sillä raporttien tuonti Excelistä on helppoa. Waybiller myös auttaa ylläpitämään hyviä suhteita valvontaviranomaisiin. Tiedot välitetään rakennesuunnittelijalle, ja niiden avulla kuorman painosta ja tilavuudesta saadaan reaaliaikainen yleiskuva. Ei ole mitään pelättävää, kunhan asiat ovat kunnossa. 

ökodukt

YIT ja Rail Baltican ekokanavien rakentaminen

Tulevaisuus voi olla täysin digitaalinen

Kohteessa kaivinkoneen kuljettaja on Renen oikea käsi. Hän on korvaamaton mies, jonka on pidettävä katse kentällä, vaikka pelissä olisi ylivoimatekijöitä. On monia tapoja tehdä työstä hieman helpompaa. Esimerkiksi punnitussilta auttaisi seuraamaan tilannetta kentällä. Viron suurin kaivosyhtiö Eesti Killustik on hyvä esimerkki, sillä se tarjoaa asiakkailleen tehokkasta ja paperitonta palvelua kaikilla täysin digitaalisilla louhoksilla. Renen mukaan painokäyttöliittymä helpottaisi työtä. Tällä hetkellä esteenä ovat muualta vuokratut laitteet. Virolaisen louhoksen esimerkin mukaisesti myös laiteurakoitsijat voisivat liittää kuormaajansa Waybiller-järjestelmään, jotta raporttien luvut olisivat entistäkin tarkempia. Tässä tilanteessa voittajia olisivat kaikki – työmaan valvojan ja projektipäällikön ei tarvitsisi huolehtia volyymista ja yleiskustannuksista, ja laiteurakoitsijan etuna olisi yhteys Waybilleriin.

Kaikki eivät kuitenkaan ole digitaalisen tietoliikenteen ystäviä. Juttu paljastaa, että suurimmat digitalisaation ”jarruttajat” ovat kuorma-autoyhtiöt. Rene on kuullut lauseen ”Jos sinulla on Waybiller, emme tule kohteeseesi”. Tarkemmin ajateltuna käy kuitenkin ilmi, että kyse ei ole niinkään uhmasta kuin pelosta. Kuka on hintaherkempi, kuka ei tunne teknologiaa ja niin edelleen. Täysin itsenäiset terminaalit louhoksilla, satamissa ja työmailla parantaisivat tilannetta. Kuljettajan kannalta tämä tarkoittaa yksinkertaisesti punnitsemista, tavaroiden noutamista lähtöpaikasta, ajamista määränpäähän ja vahvistamista. Renen mukaan louhokset voisivat itse ottaa yhteyttä Waybilleriin, jotta kuljettajan ei tarvitsisi syöttää mitään. 

Kohti vihreää elinympäristöä

Rail Baltica on sähköistetty rautatie, mikä tarkoittaa, että liikenne jättää pienemmän ekologisen jalanjäljen kuin autolla, bussilla, laivalla tai lentokoneella matkustettaessa. Yksi Rail Baltican tavoitteista on vähentää liikenteen aiheuttamia ilmansaasteita, sillä osa maanteiden tavara- ja matkustajaliikenteestä siirtyy sähköistetyille rautateille. 

Vuonna 2019 aloitettiin päärautatielinjojen rakentaminen. Rautatien rakentamisen odotetaan valmistuvan vuoteen 2029 mennessä, ja liikenne uudella radalla alkaa vuonna 2030. Rail Baltica on investointi vihreään liikenteeseen, mutta se on myös uusi ajattelutapa ja energiatehokas tapa matkustaa ja kuljettaa tavaroita Eurooppaan.

YIT on ensimmäinen suomalainen rakennusalan yritys, joka on sitoutunut vähentämään sekä oman toimintansa että arvoketjunsa päästöjä tieteellisiin tavoitteisiin perustuvan aloitteensa mukaisesti. YIT:n tehtävänä on luoda parempia elinympäristöjä. Ympäristönsuojelun alalla YIT on sitoutunut Science Based Targets (SBT) -aloitteeseen pitää ilmaston lämpeneminen alle 1,5 celsiusasteessa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Näin se vahvistaa aiempaa ilmastotyötään ja päivittää nykyisiä tavoitteitaan kattavasti ja vähentäää myös asiakkaidensa tuottamia päästöjä.

Waybiller syntyi vuonna 2019 Thorgaten kehittäjien ja yrityskonsulttien tiimityön tuloksena. Waybiller tarjoaa logistiikkayrityksille digitaalisen rahtikirjaratkaisun, joka tekee rahdinkuljetuksesta aidosti paperitonta. Ohjelmiston avulla yritykset voivat siirtyä paperisista sähköisiin rahtikirjoihin, mikä pienentää kustannuksia ja lisää avoimuutta. Sähköiset rahtikirjat lisäävät tehokkuutta ja luovat kaikille lähetyksen osapuolille (lähettäjä, rahdinkuljettaja, vastaanottaja) kilpailuetua.

Jos haluat digitalisoida yrityksesi rahtikirjat tai integroida punnitusjärjestelmät, kirjoita meille osoitteeseen waybiller@waybiller.com tai soita numeroon +372 699 1636.