Kundan satama digitalisoi autovaa’at

Digitalisoidut kuorma-autovaa’at punnitsevat Kundan satamassa itsenäisesti ympäri vuorokauden. 

Yleiskatsaus

Kundan satama on aktiivinen alueellinen kauppasatama Suomenlahdella, Kundanlahden etelärannalla Toolsen niemen ja Ulluneemen välissä. Helmikuusta 2019 alkaen Kunda Sadam AS on harjoittanut lastaustoimintaa sekä satamassa ja puuterminaaleissa ja se on toiminut suljetun varaston pitäjänä.

Tärkeimmät vientituotteet ovat kuitupuu, puuhake, sahanpuru, turve ja maataloustuotteet, ja tuontituotteisiin kuuluu puuhaketta ja sahatavaraa. Satamassa on myös raaka-aineiden tuontia ja vientiä Kundasta ja lähellä sijaitsevista tehtaista.

Satamapalveluja tarjotaan 24 tuntia vuorokaudessa, ja niissä käsitellään erilaisia irto- ja kappaletavaralajeja sekä nestemäistä rahtia. Punnituspalvelun tuottaa itsenäisesti toimiva kuorma-autovaaka.

Kundan satama rakensi myös kaksi hehtaaria varastoja ja kolmannen suljetun varaston.

Tarpeet ennen Waybilleriä

 • Painokorteista eroon hankkiutuminen
  • Painokorttien jatkuvan katoamisen tai väärien korttien käytön estäminen
 • Manuaalisen tietojen syöttämisen poistaminen helpottaa raporttien kirjoittamista
 • Tarve tarjota itsenäisiä, ympäri vuorokauden punnituspalveluita johti uusien vaihtoehtojen ja palveluntarjoajien etsimiseen

Kuinka Waybiller auttoi?

Uusi logistiikansuunnittelujärjestelmä rakennettiin yhteistyössä Waybillerin kanssa. Järjestelmä jaettiin kahteen osaan: vientiin ja tuontiin.

Tavaroiden vienti:

  • Asiakas tekee Waybillerissä kuljetustilauksen jokaisesta kuormasta valitsemalla Kundan sataman lähtöpaikaksi ja määränpääksi loppuasiakkaan. Pakolliset kentät tilausta syötettäessä ovat lähetyspäivä, lähtöpaikka (Kundan satama lähtevien lähetysten osalta), määränpää, kuorman sisältö, kuljetusyhtiö, kuljettaja ja kuorma-auto. Kuljetusyritykselle ilmoitetaan kuljetustilauksesta sähköpostitse. Kuljetusyritys voi lisätä kuljetustilaukseen kuorma-auton ja kuljettajan tai vaihtaa jo lisätyn kuorma-auton ja kuljettajan.
  • Kuorma-auton kuljettaja kirjautuu Waybilleriin omalla käyttäjätunnuksellaan, avaa luomansa kuljetustilauksen ja ilmoittaa lähtevänsä Kundan satamaan lastaamaan tavaroita.
  • Kuorma-autonkuljettaja menee ensin sataman punnitussillalle punnitsemaan tyhjän kuorma-auton. Kuljettaja skannaa puhelimellaan koodin kortinlukijan vieressä, minkä jälkeen tehdään painolaskelma ja vastauksena saadaan vakautunut tyhjäpaino. Jotta tyhjäpunnitukseen ei tarvitsisi mennä joka kerta, on myös painike ”Hae tyhjäpaino edellisestä punnituksesta”, jonka jälkeen tyhjäpaino noudetaan edellisestä kuormakirjasta.
  • Tavarat lastataan kuorma-autoon (useimmiten suoraan laivasta).
  • Tämän jälkeen kuorma-auto ajetaan punnitussillalle toisen kerran, jolloin kuorma-auto punnitaan täydellä kuormalla. Kuljettaja skannaa puhelimellaan koodin kortinlukijan vieressä, minkä jälkeen tehdään painolaskelma,jonka tuloksena saadaan vakautunut täyspaino. Tämän jälkeen kuorma-autolle luodaan automaattisesti sähköinen rahtikirja Waybilleriin. Kaikilla kuljetukseen osallistuvilla osapuolilla – Kundan satamalla, kuljetusyhtiöllä ja asiakkaalla – on pääsy sähköiseen rahtikirjaan Waybillerin kautta. Kaikista luoduista sähköisistä rahtikirjoista voidaan myös tehdä raportti. Tämän jälkeen kuorma-auto ajaa loppuasiakkaan luo.
  • Kuorma-auton kuorma puretaan loppuasiakkaan luona ja kuljettaja merkitsee kuorman toimituksen Waybilleriin. Tarvittaessa sähköinen siirtolomake lähetetään asiakkaalle ja kuljetusyritykselle myös sähköpostitse PDF-muodossa.

Tavaroiden maahantuonti:

  • Tavaroiden maahantuonti edellyttää, että asiakas on tehnyt Waybillerille kuljetustilauksen. Pakolliset kentät tilausta syötettäessä ovat lähetyspäivä, lähtöpaikka, määränpää (Kundan satama saapuvien lähetysten osalta), kuorman sisältö, kuljetusyhtiö, kuljettaja ja kuorma-auto. Lisäksi on mahdollista syöttää kuormien lukumäärä, jolloin sama rahti on helppo kopioida useita kertoja. Tämän jälkeen kuljetusyrityksen sähköpostiosoitteeseen lähetetään ilmoitus kuljetustilauksesta. Kuljetusyritys voi lisätä kuljetustilaukseen kuorma-auton ja kuljettajan (jos sitä ei ole määritelty) tai vaihtaa jo lisätyn kuorma-auton ja kuljettajan. 
  • Tämän jälkeen kuorma-auton kuljettaja lähtee hakemaan kuormaa. Tätä varten hänen on ensin kirjauduttava Waybilleriin omilla tunnuksillaan ja ilmoitettava, että hän ovat aloittanut matkansa lähtöpisteeseen.
  • Seuraavaksi kuorma-auto ajaa asiakkaan luo ja lastaa tavaran. Hän voi syöttää ja vahvistaa määrän manuaalisesti, tai se voidaan tehdä automaattisesti (esim. KEVILI:n terminaaleissa). Tämän jälkeen lastatulle kuorma-autolle luodaan automaattisesti sähköinen rahtikirja. Kaikki kuljetukseen osallistuvat osapuolet – asiakas, kuljetusyritys ja Kunda Port – voivat käyttää sähköistä rahtikirjaa Waybillerin kautta.
  • Kuorma-auto ajaa satamaan, ja kuljettaja ilmoittaa saapuneensa määränpäähänsä.
  • Kun kuorma-auto saapuu satamaan, se punnitaan ensin punnitussillalla kokonaispainon tarkistamiseksi. Kuljettaja skannaa puhelimellaan koodin kortinlukijan vieressä, minkä jälkeen tehdään painolaskelma, jonka tuloksena saadaan vakautunut täyspaino.
  • Lasti puretaan kuorma-autosta. Kundan satamassa lasti puretaan useimmissa tapauksissa suoraan laivaan.
  • Tämän jälkeen kuorma-auto ajetaan punnitussillalle toisen kerran, jolloin se punnitaan tyhjänä. Kuljettaja skannaa puhelimellaan koodin kortinlukijan vieressä, minkä jälkeen tehdään painolaskelma ja vastauksena saadaan vakautunut tyhjäpaino. Jotta tyhjäpunnitukseen ei tarvitsisi mennä joka kerta, on järjestelmässä myös painike ”Hae tyhjäpaino edellisestä punnituksesta”, jonka jälkeen tyhjäpaino noudetaan edellisestä kuormakirjasta. 

Tulokset

Waybillerin ansiosta Kundan satamassa on uusi logistiikansuunnittelujärjestelmä. 

 • Merkittävä parannus tietojen manuaalisesta syöttämisestä – tiedot ovat koossa yhdessä päivässä
 • Kaikkia tietoja voidaan seurata reaaliaikaisesti
 • Tavaroiden saapuva ja lähtevä liikenne hoidetaan itsenäisesti Waybiller-ohjelmiston avulla. 
 • Punnitus tapahtuu reaaliajassa sovelluksen kautta.
 • Rahtikirjat ovat täysin digitaalisia.
 • Mahdollisuus tarjota itsenäistä punnituspalvelua 24 tuntia vuorokaudessa.
 • Monet irtolastialukset käyttävät jo Waybiller-järjestelmää, ja niiden toiminta Kundan satamassa on helpottunut huomattavasti.
 • Rahtikirjat voidaan lähettää rahdinkuljettajille myös kolmannen osapuolen tietojärjestelmien kautta, jos jollakin on jo käytössä rahtikirjajärjestelmä.
 • Kundan sataman asiakkaat hyötyvät automaattisesti Waybilleriin lisätyistä uusista toiminnoista

Tulevaisuudessa he aikovat lisätä verkkosivustolleen Waybillerin käyttöoppaan, jotta järjestelmä olisi helposti kaikkien saatavilla ja ymmärrettävissä.

”Waybillerin käyttöönoton myötä tietojen syöttäminen on nopeutunut huomattavasti: aiemmin päiviä kestänyt tietojen syöttäminen onnistuu nyt päivässä. Se on helpottanut omaa ja asiakkaidemme työtä, sillä reaaliaikainen tiedonseuranta auttaa suuresti ympäri vuorokauden toimivaa satamaa.”

Jaanus Saame, terminaalipalvelupäällikkö