E-veoselehed aitavad hoida teedeehituse läbipaistvana

Selleks, et muuta puisteainete vedude tarneahel paremini jälgitavaks ja seeläbi välistada vedudel täismasside ületamist, on e-veoselehe kasutusele võtmine olnud päevakorras juba alates aastast 2018. Sellegipoolest on kogu sektor alles jõudmas vajalikku faasi, et teha muudatusi selleks, et vedusid digitaaliseerida.

Eeskuju näitas Nordecon, kes esimesena Eestis asus täitematerjalide vedusid teostama elektroonilise saatelehega.

E-veoseleht muudab teedeehituses materjaliveo lihtsamaks

Tänaseks on Eesti suurima tellija, Transpordiameti, mitmetesse hangetesse juba lisatud kohustus kasutada e-veoselehte kõikide materjalide vedudel. Kokku viidi 2020. aastal läbi 5–7 hanget, mille hanketingimustes on ära toodud e-veoselehe kasutamine. 2021. aastal oli see number juba üle 20 ning 2022. aastal on planeeritud pea kõikides Transpordiameti hangetes e-veoselehe kohustus sisse viia. 

Kõige lihtsam on teedeehituses elektrooniliste saatelehtedega alustada läbi Waybilleri e-veoselehtede tarkvara, millega on juba liitunud pea kõik suuremad teedeehitajad (nt Nordecon, KMG, TREV-2 Grupp, Verston, Lääne Teed jpt) ja tuhanded transportettevõtted. Lisaks mugavale mobiilsele versioonile on e-veoselehtede infosüsteemil Waybilleril olemas ka autojuhirakendused Androidi ja iOSi platvormidele ning läbi selle on e-veoselehtede loomine tehtud väga lihtsaks. Waybiller lihtsustab info liikumist kõikide veo osapoolte (saatja, vedaja, vastuvõtja) vahel ja annab võimaluse täpselt jälgida, kui palju materjali erinevatesse pinnasekihtidesse päriselt teedeehituse käigus kulub.

 

Uus nõue puudutab aruannet, kus tuleb eraldi väljana märkida kaaluliidese olemasolu

Nõuded näevad ette, et kõik puistematerjalide (liiv, kruus, killustik, bituumensideainega materjalid jms) veoselehed ja nende põhjal koostatud koondtabelid (e-veoselehed), tuleb vormistada elektroonilises andmevahetusplatvormis. Nõutud andmeteväljad on Waybilleril kõik olemas. Lisaks võimaldab Waybiller reaalajas asukohapõhist jälgimist. Uue nõudena tuleb e-veoselehe andmevahetuse platvormiga liidestada kaalumaja ja/või laaduri kaaluseade ja/või autorongi pardaarvutist saadav pardakaalu (OBW) info. E-veoselehel tuleb fikseerida kaaluandmed ning süsteem peab arvutama veose tegeliku massi ning peab tooma välja hoiatuse, kui seaduses sellele autorongile lubatud täismass on ületatud üle lubatud piirmäära.

E-veoseleht annab võimaluse kontrollida veoki täismassi reaalajas ja annab juhile hoiatuse ülekaalu korral.  Veoki täismassi arvutamisel võetakse aluseks veoki ja haagise andmed autoregistrist ning sellele lisatakse veose kaal, mis saadakse lähtekoha kontrollkaalust või sisestatakse autojuhi poolt. Seda võrreldakse auto registrimassiga. Waybiller võtab auto tehnilised parameetrid, millega lähtutakse kaalu arvestamisel, ARKist

Veoselehti saavad luua nii karjäärid kui ka autojuhid millest tulenevalt tööjuhil ning teistel võimalikel osapooltel on reaalajas ülevaade töös olevates ja teostatud vedudest. Omaniku järelvalve seisukohast lähtuvalt vähendab Waybilleri süsteemi kasutamine tülikat paberimajandust ning annab võimaluse keskenduda põhjalikumalt töö sisule, kontroll- ja vastuvõtutoimingute teostamisele, ehitusaegse liikluskorralduse kontrollimisele jne.

 

“Suurim võit e-veoselehtede kasutuselevõtmisel on läbipaistvus” 

E-veoselehe üleriigiline kasutuselevõtt tagab edaspidi parema ülevaate ehitusmaterjali liikumise kohta nii Töövõtja, Inseneri kui ka Tellija jaoks. Lisaks vähendaks see materjali mahtudega manipuleerimise võimalust ning annaks konkreetse ülevaate teatud ajaperioodil veetu/paigaldatu osas. 

 

“Näeme, et suurim võit e-veoselehtede kasutusvõtust on läbipaistvus. Kuigi Transpordiamet otseselt ei osta niivõrd materjale kuivõrd valmis kihte, siis see, kui õige materjal satub 100% õigesse kihti, on juba võit. Samuti, kui saadakse ülekaalulised veod kontrolli alla. Siis ei pea Eesti maanteid enam nii palju remontima ja alles jäävat maksuraha saab kasutada ühiskonnas muul otstarbel.” – Transpordiameti esindaja Aivo Salum

 

Teedeehituses on eriti kasulik reaalajas veoseinfo. Nii saavad veose vastuvõtja ja töötajad juba arvestada, kus materjal parajasti asub ning järgmine laadung kohale jõuab. Kõik veoga seotud osapooled (saatja, vedaja, vastuvõtja) näevad alati saatelehe staatuse muutumist ning kui autojuht kasutab Waybilleri mobiilirakendust, siis ka veoki täpset asukohta ning veoteekonda interaktiivse kaardi pealt. Asukoha tuvastamiseks kasutab Waybiller telefoni asukoha positsioneerimist ning asukohta on võimalik jälgida vaid siis, kui autojuht on selleks enda telefonis loa andnud.

Kokkuvõtvalt aitab see kõigi osapoolte tööd lihtsamalt, efektiivsemalt ning vähemate sekeldustega korraldada.

 

Waybiller teeb ehitusmaterjalide veo päriselt paberivabaks 

Kõige olulisema väärtusena on Waybilleri kliendid toonud välja aruandluse funktsiooni. See võimaldab kõik elektroonilised saatelehed eksportida Exceli tabelisse, neid filtreerida, võrrelda ning seejärel vaid paari klikiga edastada vajalikud andmed raamatupidamisele. See omakorda vähendab monotoonse andmesisestustöö mahtu ettevõtetes. Protsessi veelgi kiiremaks ja automaatsemaks muutmiseks pakub Waybiller võimalust ka ettevõtte raamatupidamisprogramm Waybilleriga liidestada. See aitab kulusid kokku hoida nii andmete sisestamiselt kui ka raamatupidamiselt endalt.

Kuid Waybilleriga ei ole võimalik vaid täitematerjali vedusid teostada. Oleme püüdnud luua võimalikult universaalset keskkonda, millega saab teostada erinevate veoliikide vedusid. Tänaseks toetame lisaks täitematerjalidele ja asfaltile ka põllumajanduslike saaduste (nt vili jms), piima, hakkpuidu, ümarpalgi ning paljude teiste veoliikide vedusid. Tulevikku vaadates on Waybilleri visioon ära kaotada kõik paberkujul saatelehed. Meie tarkvara on arendatud koostöös klientidega, et nende soovid oleksid kaetud, keskkond oleks kasutajasõbralik ja hõlbustaks igapäevatööd. Oleme alati avatud uute veoliikide lisamisse enda süsteemi.

Waybilleri e-veoselehte kasutavad juba sellised oma ala tipud nagu Eesti Killustik, Nordecon, TREV-2, Verston ja KMG. 2022. aastal kasutavad nad oma materjaliveo organiseerimisel just Waybilleri lahendust.

 

Kui soovite ka enda ettevõttes elektroonilised veoselehed kasutusele võtta, siis võtke julgelt Waybilleri meeskonnaga ühendust e-mailil waybiller@waybiller.com või telefonil +372 699 1636.