E-veosaatelehed aitavad jäätmete tarneahela hoida lihtsa ja läbipaistva

Ragn-Sells on Eestis tegutsenud enam kui 25 aastat. Ettevõte on spetsialiseerunud taaskasutusele suunatud jäätmekäitlusalaste teenuste osutamisele kogu Eestis ning taaskasutatavaid materjale eksporditakse erinevatesse riikidesse. Aastal 2020 kasutas Ragn-Sells pilootprojekti raames Waybilleri e-veoselehtede keskkonda esimest korda. Raadi lennuvälja projekt, kus kõikide vedude puhul loodi kaubale ka digitaalne saateleht, oli äärmiselt edukas ning andis Ragn-Sellsile tõuke viia kõik ettevõtte saatelehed 2021. aastal üle digitaalsesse keskkonda.

Projekt

Tartu elanike seas oli aastaid olnud murekohaks vana Raadi lennuvälja rehvihunnik, mis aina kuhjus. Eelmisel aastal eemaldas ja taaskäitles Ragn-Sells vanalt Raadi lennuväljalt 13 135 tonni rehve. Tartu Raadi lennuvälja piirkond puhastati kuue kuuga ja rehvid saadeti edukalt ringlusse. (rohkem infot projekti kohta: https://www.ragnsells.ee/raadil-sai-plats-rehvidest-puhtaks/). Projekti võib nimetada Eesti jaoks üheks olulisemaks keskkonnaprojektiks 2020. aastal, mis pälvis ka meedia tähelepanu.Suurt hulka inimesi ja kõiki masinaid juhiti Waybilleri tarkvara kaudu, mille eesmärgiks on muuta logistika paberivabaks. Koostöös Waybilleriga kasutas Ragn-Sells esmakordselt ka e-veoselehti. Waybiller oli oluline tööriist Ragn-Sellsile transpordi ja koondaruannete jälgmisel. Samuti kadus vajadus säilitada pabekujul dokumente.

Projekti võib nimetada Eesti jaoks üheks olulisemaks keskkonnaprojektiks 2020. aastal, mis pälvis ka meedia tähelepanu. Koostöös Waybilleriga kasutas Ragn-Sells esmakordselt antud projekti puhul ka e-veoselehti.

Ragn-Sells on suurepärane näide ettevõtte tööprotsesside optimeerimisest nii, et isegi kõige väiksemad toimingud on võimalikult keskkonnasõbralikud. Ragn-Sellsi meeskonna esindajaga vesteldes selgus, et paberit ei kasutata töös üldse ja kõik andmed tööprotsessi käigus salvestatakse digitaalsel kujul. Ragn-Sells näitab sellega eeskuju kogu sektoris.

Ragn-Sellsi meeskond tõi Waybilleriga töötamisel välja järgmised eelised:

  • Programmi kasutamine on lihtne ning koolitus võttis vaid paar tundi.
  • Kõigi toimingute läbipaistvus aitas tööd õigesti koordineerida ja võimaldas kõikidele projekti osapooltele juurdepääsu koormate ja jäätmevoogude jälgimisele.
  • Koondaruannete funktsionaalsus Waybilleris on arvete koostamise aega oluliselt lühendanud. Arveldamine võtab nüüd päevade asemel vaid mõned minutid.

Ragn-Sellsi tarneahelajuht Ingrid Uibukant jagas Waybilleri meeskonnaga Raadi koristusprojekti kokkuvõtet. Vanade rehvide transpordi koordineerimise tarkvara valimisel oli peamine kriteerium programmi kasutamise ja kasutuselevõtu lihtsus. Ragn-Sellsi pressiesindaja märkis, et enamik autojuhte ja töötajaid on digitaalsete lahendustega juba varem töötanud, nii et programmi selgeks saamine võttis vaid paar päeva. Märgiti ka seda, et programm on uutele kasutajatele mugava liidese tõttu lihtne.

Erinevateks osapoolteks projektis olid transpordi partnerid, Keskkonnaministeerium, KIK (Keskkonnainvesteeringute Keskus). Ragn-Sells märkis, et ka partnerite tagasiside oli positiivne. Tänu Waybillerile oli kõikidele veetud koormatele reaalajas juurdepääs veebis — sõidukite jälgimine oli lihtne ja info on võimalik kätte saada vaid paari klikiga. Lisaks sellele oli võimalik töötlemiskeskustel tööjõu korrektseks jaotamiseks arvutada kauba saabumise aeg, jälgides veoki liikumist Waybilleri interaktiivsel kaardil.

Kuna projekt oli suuremahuline ning erinevaid osapooli osales projektis suur hulk, siis arvestuste õigeaegseks toimumiseks oli vaja pidevalt osapoolte vahel arveid ja aruandeid esitada. Ragn-Sells märkis, et tänu Waybilleri lihtsasti kasutatavale tarkvarale ei pidanud nad andmete käsitsi sisestamisega tegelema, vaid said kõik digitaalsest keskkonnast kätte. See muutis omakorda arvete saatmise äärmiselt mugavaks. Ragn-Sellsi meeskond viis projekti õigeaegselt lõpule ja tänaseks on Waybillerist saanud nende protsesside lahutamatu osa.

1uXoQZK9wZ5EhLC3zPdBL4g scaled

Digitaalne saateleht on transpordisektori tulevik

Ragn-Sellsi meeskond märkis, et enne projekti algust kartsid nad, et tarkvara õppimiseks ei ole piisavalt aega, kuid tänu Waybilleri kõiki osapooli abistavale meeskonnale sujus projekt probleemideta. Waybillerimeeskond viis läbi koolitused ja autojuhtidel oli pidev kontakt klienditoega, kes küsimuste korral aitas.Tarneahelajuht Ingrid Uibukant nentis, et süsteemi on nii lihtne kasutada, et funktsionaalsustest arusaamiseks piisas vaid mõnetunnisest koolitusest. Projekt tõestas, et Waybilleri e-saatelehtede haldussüsteemi saavad kasutada nii väikesed logistikaettevõtted materjalide transportimiseks kui ka suured ettevõtted enda logistika ja raamatupidamise protsesside efektiivsemaks muutimisel.Projekt tõestas, et Waybilleri e-saatelehtede haldussüsteemi saavad kasutada nii väikesed logistikaettevõtted materjalide transportimiseks kui ka suured ettevõtted enda logistika ja raamatupidamise protsesside efektiivsemaks muutimisel. Raadi lennuvälja projekt, kus kõikide vedude puhul loodi Waybilleri abil kaubale ka digitaalne saateleht, oli äärmiselt edukas ning andis Ragn-Sellsile tõuke viia kõik ettevõtte saatelehed 2021. aastal üle digitaalsesse keskkonda.

Tarneahelajuht Ingrid Uibukant — “Koostöös Waybilleri meeskonnaga rakendasime paari päevaga Raadi vanarehvidest puhastamise keskkonnaprojekti — tarneahela reaalajas juhitavus tagas tähtaegse tulemuse ja puhtama keskkonna!”

1TktIRVYRD9 tbtrtz2eFpw

Ragn-Sellsi logistikajuht Arlyn Mitt: „E- veoselehe kasutusele vōtmine muutis meie logistika protsessid oluliselt efektiivsemaks. Olles tänaseks Waybilleri tarkvaraga esimese pilootprojekti edukalt lōpetanud, usume me Ragn-Sellsis, et digitaalne saateleht on transpordi sektori tulevik!”

Liituge ka Waybilleri kasutajatega! Koordineerige, planeerige ja jälgige meiega oma kõige olulisemaid transpordiprojekte. Kirjuta meile juba täna: waybiller@waybiller.com 

Perioodil 01.08.2020–31.07.2023 viib Waybiller OÜ ellu projekti (EU53940) “Elektroonilise veoselehe infosüsteemi Waybiller arendamine / Development of digital waybill software Waybiller.com”, mida on toetatud Norway Grants Green ICT põhiprogrammi poolt. Lisainfot projekti kohta leiab Waybilleri kodulehelt (https://waybiller.com/).

1q2vUijs3rAvGChfLPPjOBg