Allkirjastati koostöömemorandum täitematerjalide vedude digitaliseerimiseks Eestis

Eeskuju näitas Nordecon, kes esimesena Eestis asus täitematerjalide vedusid teostama elektroonilise saatelehega.

1. Pindamistööd Harju ja Rapla maakondades 2020

Hanke võitis Üle OÜ, kes alustas tööd 15.04.2020. Kokku transporditi e-veoselehega selle hanke raames üle 1700 koorma. Tagasisidet e-veoselehe kohta andis Üle OÜ projektijuht Andres Thompson.

Esimese pilootprojekti transpordi partneriks osutus Järvak AS. Tagasisidet e-veoselehe kohta andis Järvak AS tegevjuht Marko Ringenberg.

1fY2BMEW1bdfku2yXn m1CQ scaled

2. Rapla kruusateede remont

Hanke võitis Lääne Teed OÜ, kes alustas tööd 04.05.2020 ning vedas selle hanke raames üle 1000 koorma. Küsimustele vastas Lääne Teed OÜ hooldejuht Indrek Rajamets.

Hanke transpordipartneriks osutus Taital Trans OÜ. Küsimustele vastas ettevõtte logistik/andmesisestaja Kärt Raudsepp.

1L3akjcDbnMm8kK G0n4uaA scaled

Transpordiameti poolelt kommenteeris ehitusosakonna juhataja Aivo Salum.

Transpordiamet on üldiselt liikumas avatud ehitamise poole, kus pabereid liigutatakse vähem ja vajalikud andmed kogutakse kokku tööde käigus, vähendades mitmekordselt edastatavate andmete mahtu. E-veoseleht on üks osa sellest protsessist.

Kokkuvõte